दिवेकराच्या आरोग्याशी खेळ होत आसल्याचे निदर्शनास आले आहे , मुम्ब्राकॉलोनी रोड्वर वारेकर शाळेजवळ ही घटना घडली असून ऐका उसाच्या रस विक्री करणाऱ्याने रसासाठी आणलेला उस चक्क गटारावर ठेवला परंतू दिवा शहरात कोणतीही ड्रेनेजची व्यवस्थित सोय नसल्याने ड्रेनेज पाणी त्या ऊसाखालि गेलेले दिसत असून हा तर दिवेकरांच्या आरोग्यविषयक खेळ होत असल्याचे नीधर्नास आले आहे .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here